Llista d'ens dependents

  • Ens:

    170209000

  • Nom:

    Bescanó
  • Població 2021:

    5094