Llista d'ens dependents

  • Ens:

    170926000

  • Nom:

    Llançà
  • Població 2021:

    4842