Retiment del Compte general

 

Nom
Tipus d'ens
Comarca
Nombre d'habitants entre i