Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080752000

  • Nom:

    Dosrius
  • Població 2023:

    5710
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 11/10/2023 NORMAL       13/02/2024 16/10/2023
2021 29/09/2022 NORMAL       04/11/2022 24/10/2022
2020 30/09/2021 NORMAL       11/11/2021 14/10/2021
2019 22/12/2020 NORMAL       19/02/2021 26/01/2021
2018 15/10/2019 NORMAL       17/10/2019 21/10/2019
2017 27/09/2018 NORMAL       19/10/2018 24/10/2018
2016 26/10/2017 NORMAL     16/11/2017 22/11/2017
2015 29/09/2016 NORMAL     10/03/2017 17/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/09/2015 NORMAL > S S S S S 07/10/2015 14/10/2015
2013 25/09/2014 NORMAL > S S S S S 10/10/2014 14/10/2014
2012 26/09/2013 NORMAL > S S S S S 14/10/2013 11/11/2013
2011 17/09/2012 NORMAL > S S S S S 09/10/2012 09/10/2012
2010 15/09/2011 NORMAL  > S S S S S 27/09/2011 27/10/2011
2009 07/10/2010 NORMAL  > S S S S S 20/10/2010 14/03/2011
2008 24/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 30/10/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 13/12/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S  
1997 S S S S S S S  
1996 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 F S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.