Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082080000

  • Nom:

    Sant Esteve Sesrovires
  • Població 2023:

    7889
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 20/09/2023 NORMAL         18/10/2023
2021 20/07/2022 NORMAL       06/05/2024 17/10/2022
2020 29/09/2021 NORMAL       31/10/2022 15/10/2021
2019 18/11/2020 NORMAL       20/10/2021 29/01/2021
2018 18/09/2019 NORMAL       24/01/2020 22/10/2019
2017 19/09/2018 NORMAL       03/01/2019 30/10/2018
2016 24/07/2017 NORMAL     24/11/2017 28/11/2017
2015 21/09/2016 NORMAL     20/03/2017 10/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 01/10/2015 NORMAL > S S S S S 21/10/2015 19/10/2015
2013 01/10/2014 NORMAL > S S S S S 10/12/2014 24/10/2014
2012 26/09/2013 NORMAL > S S S S S 19/12/2013 19/11/2013
2011 30/01/2013 NORMAL > F F F F F 18/02/2013 15/03/2013
2010 12/12/2011 NORMAL  > F F F F F 12/03/2012 13/03/2012
2009 22/09/2010 NORMAL  > S S S S S 19/10/2010
2008 28/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 01/10/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 03/10/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.