Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082080501

  • Nom:

    Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2021 24/04/2024 NORMAL F F F F F
2020 29/09/2022 NORMAL F F F F F
2019 18/11/2020 MIXT S S S S F
2018 18/09/2019 MIXT N F N N F
2017 17/07/2018 ABREUJAT F F F
2016 24/07/2017 ABREUJAT F F F
2015 21/09/2016 ABREUJAT F F F S
2014 01/10/2015 ABREUJAT S S S S
2013 01/10/2014 ABREUJAT F F F F
2012 26/09/2013 ABREUJAT S S S S
2011 30/01/2013 ABREUJAT F F F F
2010 12/12/2011 ABREUJAT F F F N F
2009 22/09/2010 ABREUJAT S S S S
2008 28/09/2009 S S N S
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.