Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082665000

  • Nom:

    Cerdanyola del Vallès
  • Població 2021:

    57217
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 29/09/2022 NORMAL     11/10/2022 11/10/2022
2020 25/11/2021 NORMAL     09/03/2022 19/01/2022
2019 25/03/2021 NORMAL     16/04/2021 19/04/2021
2018 28/11/2019 NORMAL     21/01/2020 22/01/2020
2017 27/09/2018 NORMAL     03/01/2019 14/11/2018
2016 28/12/2017 NORMAL   27/02/2018 07/03/2018
2015   NORMAL   20/03/2017 13/12/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/09/2015 NORMAL > S S S S S 22/10/2015 14/10/2015
2013 25/09/2014 NORMAL > S S S S S 10/11/2014 20/10/2014
2012 21/12/2013 NORMAL > F F F F F 30/01/2014 31/01/2014
2011 25/04/2013 NORMAL > F F F F F 29/05/2013 03/06/2013
2010 27/10/2011 NORMAL  > F F F F F 07/06/2012 18/11/2011
2009 27/01/2011 NORMAL  > F F F F F 02/03/2011 08/06/2011
2008 27/05/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 25/09/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 26/07/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S N S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.