Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082665000

  • Nom:

    Cerdanyola del Vallès
  • Població 2021:

    57217
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 25/11/2021 NORMAL     09/03/2022 19/01/2022
2019 25/03/2021 NORMAL     16/04/2021 19/04/2021
2018 28/11/2019 NORMAL     21/01/2020 22/01/2020
2017 27/09/2018 NORMAL     03/01/2019 14/11/2018
2016 28/12/2017 NORMAL   27/02/2018 07/03/2018
2015   NORMAL   20/03/2017 13/12/2016
Exercici (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 24/09/2015 NORMAL   S S S S S 22/10/2015 14/10/2015
2013 25/09/2014 NORMAL   S S S S S 10/11/2014 20/10/2014
2012 21/12/2013 NORMAL   F F F F F 30/01/2014 31/01/2014
2011 25/04/2013 NORMAL   F F F F F 29/05/2013 03/06/2013
2010 27/10/2011 NORMAL   F F F F F 07/06/2012 18/11/2011
2009 27/01/2011 NORMAL     F F F F F 02/03/2011 08/06/2011
2008 27/05/2010 NORMAL     F F F F F  
2007 25/09/2008 NORMAL     F F F F F  
2006 26/07/2007 NORMAL   S S S S S  
Exercici (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S N S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.