Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082457000

  • Nom:

    Santa Coloma de Gramenet
  • Població 2023:

    117981
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 26/09/2023 NORMAL     06/02/2024 18/10/2023
2021 26/09/2022 NORMAL     17/10/2022 17/10/2022
2020 27/09/2021 NORMAL     15/10/2021 15/10/2021
2019 30/11/2020 NORMAL     19/01/2021 20/01/2021
2018 30/09/2019 NORMAL     16/10/2019 24/10/2019
2017 25/09/2018 NORMAL     01/10/2018 02/10/2018
2016 25/09/2017 NORMAL   29/01/2018 24/10/2017
2015 26/09/2016 NORMAL   10/11/2016 17/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 05/10/2015 NORMAL > S S S S S 20/10/2015 28/10/2015
2013 21/07/2014 NORMAL > S S S S S 10/12/2014 12/09/2014
2012 01/10/2013 NORMAL > S S S S S 27/11/2013 03/12/2013
2011 25/09/2012 NORMAL > S S S S S 25/10/2012 25/10/2012
2010 26/09/2011 NORMAL  > S S S S S 07/05/2012 09/11/2011
2009 31/01/2011 NORMAL  > F F F F F 09/02/2011 07/06/2011
2008 26/10/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 04/08/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 01/10/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S N S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.