Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    820033000

  • Nom:

    Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Població 2021:

    3303927
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 26/09/2023 NORMAL     19/10/2023 24/10/2023
2021 27/09/2022 NORMAL     24/10/2022 24/10/2022
2020 28/09/2021 NORMAL     19/10/2021 20/10/2021
2019 29/09/2020 NORMAL     11/12/2020 25/11/2020
2018 01/10/2019 NORMAL     13/11/2019 24/10/2019
2017 24/07/2018 NORMAL     13/11/2018 14/11/2018
2016 25/07/2017 NORMAL   23/11/2017 26/09/2017
2015 26/07/2016 NORMAL   18/11/2016 25/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 14/07/2015 NORMAL > S S S S S 15/09/2015 03/08/2015
2013 22/07/2014 NORMAL > S S S S S 08/10/2014 08/10/2014
2012 30/07/2013 NORMAL > S S S S S 15/11/2013 27/11/2013
2011 24/07/2012 NORMAL > S S S S S 19/11/2012 19/11/2012
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.