Llista d'ens dependents

  • Ens:

    820033000

  • Nom:

    Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Població 2021:

    3303927